پلاریمتر|خرید و فروش پلاریمتر|قیمت پلاریمتر

پلاریمتر یک ابزار علمی است. پلاریمتر برای اندازه گیری زاویه ی چرخش ایجاد شده توسط نور پلاریزه ی عبوری از میان یک ماده ی فعال از نظر نوری ، استفاده می شود. مقداری که بواسطه آن نور چرخش پیدا می کند با نام زاویه ی چرخش شناخته می شود با پلاریمتر اندازه گیری می شود.
پلاریمتر دستی قدیمی ترین پلاریمتر ها می باشد. پلاریمتر دستی نیاز داشتند که کاربر به صورت فیزیکی یک عنصر پلاریزه کننده را بچرخاند. امروزه پلاریمتر های نیمه خودکار وجود دارند که نیاز به آشکار سازی بصری دارند. در پلاریمتر های نیمه خودکار از دکمه های فشاری برای چرخاندن آنالیزور استفاده می کنند. این پلاریمتر ها دارای صفحات نمایش دیجیتالی می باشند.

توسط : admin | تاریخ : 1398/02/16 | نظرات