اسپکترومتر FTIR|قیمت FTIR|خرید و فروش FTIR

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) یک تکنیک برای به دست آوردن طیف مادون قرمز از جذب و یا انتشار یک جامد ، مایع یا گاز ، مورد استفاده قرار می گیرد. یک طیف سنج FTIR به طور همزمان به جمع آوری داده ها با قدرت تفکیک طیفی بالا در بیش از یک محدوده طیفی گسترده می پردازد. این یک مزیت قابل توجه است که طیف سنجی FTIR می تواند بیش از یک طیف سنج پراکنده که شدت اندازه گیری بیش از یک محدوده باریک از طول موج در یک زمان است.
    اصطلاح طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه از این واقعیت است که تبدیل فوریه (یک فرایند ریاضی) برای تبدیل داده های خام به طیف واقعی مورد نیاز است ، سرچشمه می گیرد . برای دیگر کاربردها از این نوع روش  طیف سنجی تبدیل فوریه را مشاهده نمایید.

تئوری طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

    FTIR روش اندازه گیری جذب مادون قرمز و طیف انتشار است. برای بحث در مورد اینکه چرا افراد جذب مادون قرمز و طیف انتشار را اندازه گیری می کنند، به عنوان مثال چرا و چگونه مواد نور مادون قرمز را جذب و منتشر می کنند به مقاله ی مقاله طیف سنجی مادون قرمز مراجعه نمایید.


توسط : admin | تاریخ : 1397/12/13 | نظرات