آنالایزر شیر|خرید دستگاه آنالایزر شیر|قیمت آنالایزر شیر

خرید شیرمناسب برای کارخانجات مختلف صنایع غذایی دارای ویژگی بسیار مهمی است یکی از شرایط مهم در خرید و استفاده شیر در صنایع اطلاع کافی داشتن از پارامترهای مهمی مانند مقدار آب موجود در شیر و مقدار چربی موجود در شیر و phشیر و دیگر عوامل می باشد.
: اندازه گیری
چربی در گستره   % 40 ~  0
پروتئین در گستره   % 10 ~  0
لاکتوز در گستره   % 10 ~  0
ماده خشک (غیر از چربی) در گستره   % 15 ~  0
مواد معدنی در گستره   % 5 ~  0
نقطه انجماد
دانسینه 

توسط : admin | تاریخ : 1398/02/21 | نظرات