فلیم فتومتر|خرید و فروش فلیم فتومتر|قیمت فلیم فتومتر

یک فلورویمتر یک دستگاه مورد استفاده برای اندازه گیری پارامترهای فلورسانس است : شدت و طول موج توزیع آن از طیف نشری پس از تحریک توسط یک طیف خاصی از نور. این پارامترها برای شناسایی حضور و میزان مولکول های خاصی ردر محیط مورد استفاده قرار می گیرند. فلورومتر های مدرن قادر به تشخیص غلظت مولکول های فلورسنت به میزان کم (یک قسمت در تریلیون)هستند.
    آنالیز فلورسانس می تواند حساس تر از روش های دیگر باشد. کاربرد هایش در شیمی / بیوشیمی، پزشکی، نظارت بر محیط زیست می باشد. برای مثال، آنها برای اندازه گیری فلورسانس کلروفیل برای بررسی فیزیولوژی گیاهی مورد استفاده قرار می گیرند و ... ادامه مطلب

توسط : admin | تاریخ : 1397/12/13 | نظرات