ویسکومتر | خرید ویسکومتر | قیمت ویسکومتر | فروش ویسکومتر | خرید و فروش ویسکومتر | رئومتر

اولین سوالی که با خواندن واژه "ویسکومتر" در ذهن ایجاد می‌شود، آن است که واژه ویسکوزیته که در این اصطلاح استفاده شده است، به چه معناست؟ ویسکوزیته بخش اصلی ویسکومتر را تشکیل می‌دهد و با نام گرانروی نیز شناخته می‌شود. ویسکوزیته یک مایع، اندازه‌گیری مقاومت مایع به تغییر شکل تدریجی است که به واسطه تنش‌های برشی و یا تنش‌های کششی ایجاد می‌گردد. در مایعات، ویسکوزیته به معنای غیر رسمی "غلظت" نیز شناخته می‌شود. برای مثال، ماده‌ای مانند عسل، ویسکوزیته بالاتری نسبت به آب دارد.
     ویسکومترها (ویسکوزیمتر)، برای اندازه گیری ویسکوزیته مایعات طراحی شده‌اند. اندازه‌گیری ویسکوزیته مایعاتی که جریان دارند و در نتیجه ویسکوزیته متفاوتی خواهند داشت، به واسطه رئومتر انجام می‌گیرد.
     در این مقاله تلاش شده است، اطلاعات مفیدی در زمینه انواع ویسکومترها، شرایط نگهداری و تعمیر ویسکومترها، شرایط محیطی نصب و راه اندازی ویسکومترها و ... ادامه مطلب

توسط : admin | تاریخ : 1397/12/01 | نظرات