مولتی پارامتر|خرید و فروش مولتی پارامتر|قیمت مولتی پارامتر

مولتی پارامتر، قادر به اندازه گیری پارامترهای استاندارد از قبیل DO ،pH ،EC و نیز پارامترهای دیگر از قبیل نفت، کلروفیل، سیانوباکتری، کدورت، آمونیوم، فلوراید، نیترات، عمق، فلورسین، رودامین میباشند.

توسط : admin | تاریخ : 1397/12/26 | نظرات