آسیاب آزمایشگاهی|خرید و فروش آسیاب آزمایشگاهی|قیمت آسیاب

بشر همواره نیازهایش را با بهره گیری از هوشش مرتفع کرده است و در نتیجه ابزارهای مورد نیاز خود را ساخته است. آسیاب ها نیز از این قائده مستثنی نبوده اند. آسیاب ها نیز تاریخچه ای طولانی دارند. آسیاب هایی وجود داشته اند که از دو سنگ ساخته شده بود و مواد مورد نیاز را که اغلب مواد غذایی جامد و سفت بود، بین دو سنگ قرار می گرفت و به کمک دست که به آن آسیاب دستی (hand crank) می گفتند، مواد به ذرات کوچک تر تقسیم می شد.
اما داستان در همین جا خاتمه نمی یابد. آسیاب های دیگری هم در طول زمان به کمک انسان ها امده اند و از آن موارد می توان به آسیاب های حیوانی که به کمک حیواناتی مانند اسب ها گردانده می شد (horse milles)، آُسیاب های بادی  (Windmill) و آسیاب های آبی (water mill)، اشاره کرد و ... ادامه مطلب

توسط : admin | تاریخ : 1397/12/04 | نظرات