ریل تایم Real time PCR|خرید-فروش-قیمت real time pcr

ریل تایم pcr

تجهیزات بیوتکنولوژی_ Real time PCR_ ریل تایم پی سی آر

PCR  مخفف Polymerase chain reaction  ، به معنی واکنش زنجیره ای پلی مراز می باشد. هدف از آن سنتز رشته های  DNA جدید از روی رشته های الگو است که به صورت زنجیر وار تکرار می شود. PCR  دارای انواع متعددی می باشد یکی از آنها  Real Time PCR  است.

Real Time PCR تکنیکی برای مشاهده بی وقفه ی پیشرفت واکنش PCR در طول زمان می باشد. همچنین با این روش می توان مقادیر تولیدات  PCR را نیز اندازه گیری نمود.

کاربرد دستگاه REAL TIME:
این دستگاه می تواند جهت انواع مطالعات زیر کاربرد داشته باشد:
1-  سنجش بیان ژن(Gene Expression )
2-  ارزیابی تعداد نسخه های یک ژن (Gene copy number )
3-  تشخیص انواع پاتوژنها در بیماری ها
4-  اسکن ژن وشناسایی جهش ها(Gene Scaning )
5-   تشخیص بیماریهای ژنتیکی
6-   تعیین ژنوتیپ(Genotyping )
انواع ریل تایم
انواع مدلهای ریل تایم PCR ارائه شده در شرکت ویتا طب کوشا
شما میتوانید با ورود به بخش فروشگاهی تجهیزات بیوتکنولوژی، انواع ریل تایم ها را بیابید.

1- ریل تایم پی سی آر کمپانی ABI
2-ریل تایم پی سی آر کمپانی bio-rad
3- ریل تایم پی سی آر کمپانی illumina
4- ریل تایم پی سی آر کمپانی Qiagen

توسط : admin | تاریخ : 1395/11/25 | نظرات