همه چیز درباره آنالیز فیزیکی

در زمینه آنالیز فیزیکی شرکت ویتا طب کوشا ارائه دهنده دستگاه های زیر است:

دیتالاگر

    دیتالاگر - ابزاری الکترونیکی است که اندازه گیری هایی را در فواصل زمانی معین ثبت می کند. بسته به نوع دیتالاگر ، این اندازه گیری ها شامل موارد زیر است: دمای هوا، رطوبت نسبی، جریان برق AC/DC و ولتاژ، اختلاف فشار، زمان استفاده، شدت نور، دمای آب، سطح آب، اکسیژن حل شده ، رطوبت خاک، بارش باران، سرعت و جهت باد، میزان رطوبت برگ و خیلی موارد دیگر است.

ترمومتر

ترمومترهای آنالوگ (مایع و بی متال)
ترمومترهای پرابی
ترمومترهای لیزری (غیرتماسی)
ترمومترهای دو سنسوره (دارای دو حسگر درونی و بیرونی)
ترمومترهای نوع K
دیتالاگر های دمایی
برچسب های دمایی برگشت ناپذیر
دوربین های تصویر برداری حرارتی

رفرکتومتر

    رفرکتومترها دستگاه های ساده ای هستند که برای اندازه گیری غلظت محلول های آبکی استفاده می شوند. تنها چند قطره از مایع لازم است و به عنوان یک ابزار آزمایشگاهی در صنایع غذایی، کشاورزی ، شیمیایی و تولید مورد استفاده قرار می گیرد.
وقتی نور وارد مایعی می شود جهت آن عوض می شود، به این پدیده بازتاب می گویند. رفرکتومترها درجه ی تغییر جهت نور را که زاویه بازتاب نامیده می شود اندازه گیری می کنند. رفرکتومترها زاویه بازتاب را گرفته و با مقادیر ثبت شده ضریب شکست (nD) تطابق می دهند. با استفاده از این مقادیر، می توانید غلظت محلول ها را تعیین کنید. برای مثال ، محلول ها با توجه به غلظت هایشان ضریب شکست های متفاوتی دارند.

پلاریمتر

    برای ترکیبات مولکول های آلی کایرال در حالت خالص یا رقیق شده، پلاریمتری امکان بررسی کیفی سریع و قابل اعتمادی را فراهم می کند که روش آنالیز مرسوم چون کروماتوگرافی مایع را کنار می زند. روشی که ممکن است انجام آن یک ساعت زمان ببرد، در حالی که پلاریمتر آن را در عرض چند دقیقه به انجام می رساند. محققین شیمی از پلاریمتری استفاده می کنند تا تأثیر کاتالیست ها و فرایندهای سنتزی نامتقارن را مورد آزمون قرار دهند.

کاربرد پلاریمتر شامل  موارد زیر است
صنایع دارویی
نظارت بر فرآیندهای شیمیایی
کنترل خلوص و تعیین غلظت ها
شناسایی مواد ترکیبی جدید
صنابع شیمیایی
کنترل خلوص و تعیین علظت ها
تجزیه و تحلیل اجزای نوری فعال (کیفی و کمی)
تعیین تغییرات حالت ها
نظارت بر فرآیندهای شیمیایی
صنعت شکر
کنترل کیفیت محصولات اصلی و نهایی
تعیین مقدار فروکتوز و گلوکز
غلظت شکر در چغندر تصفیه شده و نیشکر، شیره و تفاله چغندر
صنایع غذایی
تعیین غلظت
کنترل خلوص
کنترل کیفیت

توسط : admin | تاریخ : 1395/11/25 | نظرات