الکتروفورز|قیمت الکتروفورز|خرید و فروش الکتروفورز

الکتروفورزیس (Electrophoresis) به معنای حرکت ذرات پراکنده درون مایع به جهتی مشحص و به واسطه ایجاد میدان الکتریکی است. این پدیده برای اولین بار در سال 1807، توسط Ferdinand Frederic Reuss، مشاهده شد، به این ترتیب که ذرات خاک رس درون آب و به واسطه میدان الکتریکی ایجاد شده، به سمت جهت مشخصی حرکت می‌کردند. با این روش میتوان مولکولها را بر اساس اندازه، بار الکتریکی و یا قرابتهای پیوندی، از همدیگر جدا کرد، در نتیجه چنین روشی، تکنیکی انالیزی و تحلیلی در شیمی خواهد بود. الکتروفورز فرایندی است که توسط زیست‌شناسان برای جدا کردن مولکول‌ها زیستی  متفاوت (نظیر پروتئین‌ها) از یک‌دیگر برحسب نسبت بار به اندازه‌ی آن‌ها به‌کار گرفته می‌‌شود.
     در این مقاله تلاش شده است، علاوه بر توضیح در زمینه تاریخچه دستگاه الکتروفورزیس، انواع دستگاه های الکتروفورزیس، اجزا سازنده دستگاه الکتروفورزیس و کاربردهای دستگاه الکتروفورزیس بیان و ... ادامه مطلب

توسط : admin | تاریخ : 1397/12/06 | نظرات