کالریمتر|خرید و فروش کالریمتر|قیمت کالریمتر

قیمت انواع کالریمتر
     کالریمترها که در زبان فارسی با کلریمترها یا همان رنگ سنج ها اشتباه گرفته می شوند، دستگاه های پیشرفته ای برای اندازه گیری تغییرات آنتالپی (میزان گرمای تولید شده و یا از دست رفته در حین انجام واکنش)، تعیین ظرفیت گرمایی و در نهایت اندازه گیری تغییرات فیزیکی واکنش های مختلف شیمیایی هستند.
     این دسته از تجهیزات آزمایشگاهی که با ابداع و ایجادشان، تحولی در اندازه گیری ویه میزان آنتالپی واکنش های شیمیایی شدند، مصون از خطا نیستند. بدین معنی که آن میزان تغییرات مصاحبه شده می تواند درصدی خطا بسته به نوع مشخصی از آن کالریمترها، و نوع ساخته شده آن، ایجاد کند. اما همه انواع کالریمترها و از همه برندهای ساخته شده، یک ویژگی یکسان دارند و آن اینکه دستگاه طوری ساخته شده است در حین اندازه گیری آنتالپی واکنش شیمیایی، هیچ تبادل گرمایی بین دستگاه و محیط بیرونی صورت نمی گیرد و یا اینکه این موضوع به حداقل مقدار خود رسیده است و... ادامه مطلب

توسط : admin | تاریخ : 1397/12/04 | نظرات