تست چسبدگی|خرید تست چسبندگی

این روش برای اندازه گیری چسبندگی فیلم رنگ و پوشش روی سطوح فلزی به کار می رود بدین صورت که پس از برش فیلم رنگ و پوشش به وسیله برش دهنده مخصوص روی آن چسب نواری چسبانده و آن را از سطح جدا می کنیم . با مقایسه محل برش با اشکال استاندارد، درجه چسبندگی مشخص می شود.
وسایل مورد استفاده
1 – وسیله برش – تیغ و تیزبر یا هر وسیله برنده تیز و دستگاه برش عرضی
2 – چسب نیمه شفاف نواری – که پهنای آن 25 میلی متر
3 – خط کش فلزی
4 – ذره بین
5 – اشکال استاندارد – که نمایش ظاهری از درجه چسبندگی می باشد.
6 – مداد پاک کن
... ادامه مطلب

توسط : admin | تاریخ : 1398/02/17 | نظرات