پی اچ متر|خرید و فروش PHمتر|Ph متر

PH مترها (PH meter)، دستگاهی برای اندازه گیری میزان PH در انواع محلول ها، و در موارد ویژه ای اندازه گیری کننده PH مواد نیمه جامد مانند خاک هستند.
     برای اندازه گیری PH، دستگاه های PH متر، مجهز به پروب هایی از جنس شیشه، و یا جیوه هستند و در مواردی تلفیقی از این دو مورد می تواند ایجاد گردد. PH مترها، با اندازه گیری میزان غلظت هیدروژن می توانند اسیدیته و یا خلصت قلیایی محلول ها را بیان کنند که این موضوع از لحاظ کاربردی دارای اهمیت است.
     در حقیقت از موارد کاربردی Ph مترها می توان به اندازه گیری میزان اسیدیته خاک، اندازه گیری اسیدیته مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه، استخرهای شنا، انواع آب های مورد استفاده در سیستم های مختلف اشاره کرد. علاوه بر آن در صنعت نان سازی د در بخش تخمیری، به انواع این دستگاه ها چه در بخش صنعتی و چه بخش خانگی مورد نیاز است. علاوه بر آن، در مراقبت های بهداشتی، اندازه گیری انواع محلول هایی که مصارف بهداشتی خواهند داشت، از لحاظ اسیدیته مورد ارزیابی قرار می گیرند تا دوزهای مورد نظر برای بیماران مشخص گردد و... ادامه مطلب

توسط : admin | تاریخ : 1397/12/26 | نظرات