میکروتوم|خرید و فروش میکروتوم|قیمت میکروتوم

تاریخچه میکروتوم: History microtom
يكي از اولين دستگاه‌هاي مورد استفاده براي آمـاده كـردن بـرش‌ در 1770 توسط George Adams اخــتـــراع شـــد و بــعـــدا تـــوســـط Alexander Cummings توسعه داده شد اين دستگاه با دست كار مي‌كرد و نمونه در يك استوانه قرار داده مي‌شد و sectionها از قسمت روي نمونه با استفاده از يك ميل لنگ دستي (hand crank) ايجاد مي‌شدند.  در 1835، Andrew Prichard يك مدل روميزي ساخت كه با ثابت كردن دستگاه به ميز و جـداكـردن اپـراتور از چاقو، لرزش را حذف مي‌كرد. گاهي اختراع ميكروتوم به Wilhelm His كــه يـك آنـاتـوميسـت بـود، نسبـت داده مـي‌شـود و... ادامه مطلب

توسط : admin | تاریخ : 1397/12/05 | نظرات