کارل فیشر|دستگاه کارل فیشر|قیمت کارل فیشر

تیتراسیون دستگاه کارل فیشر یک روش کلاسیک تیتراسیون در شیمی تجزیه است که از تیتراسیون حجم سنجی یا رنگ سنجی برای تعیین مقدار آب در یک نمونه استفاده می کند. در سال 1935 شیمی دان آلمانی کارل فیشر چنین دستگاهی را اختراع کرد.

تیتراسیون رنگ سنجی
بخش اصلی سلول تیتراسیون حاوی محلول آندی به علاوه ی آنالیت می باشد. محلول آندی حاوی یک الکل ( ROH ) ، یک باز ( B ) ، SO2 و I2 می باشد. یک نمونه ی متداول الکل که ممکن است استفاده شود متانول یا دي اتيلن گليكول مونو اتيل اتر و یک باز معمول ایمیدازول می باشد.

سلول تیتراسیون هم چنین حاوی یک بخش کوچکتر با یک کاتد است که در محلول آندی بخش اصلی غوطه ور شده است. دو بخش توسط یک غشای یونی نفوذ پذیر جدا می شوند.

توسط : admin | تاریخ : 1398/02/02 | نظرات