اسپکترومتر ICP-OES|قیمت ICP|خرید و فروش ICP-OES

نام کامل دستگاه به فارسی : پلاسمای جفت شده القایی- اسپکترومتری نوری
نام دستگاه به لاتین : Inductivity Coupled Plasma- Optical Emission Spectrometry
تعیین درصد و نوع عناصر موجود در ساختار
آنالیز کمی عناصر از غلظت ­های بسیار پایین در حدود 0.1 ppm تا چند درصد به طور هم زمان
حد تشخیص حدود ده برابر بهتر از پلاسمای radial
دارای سیستم Auto MAX (تغییر اتوماتیک پارامترها برای حصول بهترین نتیجه)
دارای پلاسمای Axial که منجر به افزایش حساسیت دستگاه برای مقادیر Trace و انعطاف پذیری آن برای اندازه گیری مقادیر بزرگتر.

توسط : admin | تاریخ : 1397/12/13 | نظرات