سختی سنج رنگ|قیمت سختی سنج|انواع سختی سنج

تست سختی رنگ به روش سختی سنج پاندولی (آونگی)
    سختی پاندولی به دو روش انجام می گیرد: روش پرسوز persoz و روش کونیگ Koenig. در روش پرسوز persoz ، زمان را برای دامنه نوسانی که از زاویه 12 درجه به 4 درجه کاهش می یابد اندازه گیری می کنند. در روش کونیگ Koenig ، زمان را برای کاهش از زاویه 6 درجه به 3 درجه اندازه گیری می کنند. سختی سنج کونیگ برای فیلم های رنگ و پوشش با سختی بالا به کار می رود و پرسوز بیشتر برای رنگ و پوشش هایی که فیلم آنها تقریبا نرم می باشد کاربرد دارد.
روش انجام آزمون
    رنگ را با ضخامت دلخواه روی صفحه سخت مانند شیشه یا فلر اعمال کرده و پس از خشک شدن عمقی فیلم را در دمای 2 ± 23 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5% ± 50 برای حداقل 16 ساعت قرار دهید.
   فیلم رنگ را در جایگاه مخصوص روی سختی سنجی قرار دهید و با نشانگر تراز به وسیله پیچ های زیر دستگاه سطح را تنظیم می کنیم و با توجه به اینکه کدام نوع سختی سنج است مراحل زیر انجام می شود و ... ادامه مطلب

توسط : admin | تاریخ : 1398/02/17 | نظرات