دانسیتومتر|قیمت دانسیتومتر|خرید دانسیتومتر

دانسیتومتر یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که به منظور اندازه گیری دانسیته ی اپتیکال ( نوری ) طراحی شده است . در کاربرد های مختلف علمی از دانسیتومتر ها استفاده می شود ، عکاسان و افرادی که در صنعت چاپ مشغول به کار هستند نیز برای بررسی میزان کیفیت کار خود به دانسیتومتر نیاز دارند . شرکت های متعددی دانسیتومتر ها را تولید می کنند از جمله تجهیزات تخصصی که برای کاربرد های خاص سفارشی سازی می شوند .

بعضی از داسیتومترها از یک تکنیک انتقالی استفاده می کنند که در آن نور از طریق ماده ای که باید اندازه گیری شود عبور داده می شود و یک سلول فوتو الکتریک نور را به دنبال عبور از آن مورد قرائت قرار می دهد . دانسیته ی نوری توسط بررسی میزان نور عبوری از میان شیء که نقش قرائت آن را دارد ، تعیین می شود . این نوع دانسیتومتر اغلب اوقات به منظور اندازه گیری دانسیته ی نوری در فیلم به کار گرفته می شود و از داده های به دست آمده به روش های گوناگون در طول فرآیند توسعه ی فیلم استفاده می شود

توسط : admin | تاریخ : 1398/02/16 | نظرات