محصولات این بخش:
مرتب سازی بر اساس   تعداد نمایش:
1 2
حالت نمایش
گنج کارت 0
مقایسه
سمپلر CAPP 50-5 دانمارک
موجود
سمپلر CAPP 50-5 دانمارک

1،900،000 تومان1،800،000 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
سمپلر 100-10 دراگون لب چین
موجود
سمپلر 100-10 دراگون لب چین

11 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
دیسپنسر دراگون
موجود
دیسپنسر دراگون

11 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
پیپیتور برقی دراگون
موجود
پیپیتور برقی دراگون

11 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
پیپیتور  دراگون
موجود
پیپیتور دراگون

11 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
سمپلر 10-0.5 Eppendorf  آلمان
موجود
سمپلر 10-0.5 Eppendorf آلمان

20000002،000،000 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
سمپلر 10-0.5 Dragon lab چین
موجود
سمپلر 10-0.5 Dragon lab چین

630000630،000 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
سمپلر CAPP 10-0.5 دانمارک
موجود
سمپلر CAPP 10-0.5 دانمارک

11 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
سمپلر 100-10 CAPP دانمارک
ناموجود
سمپلر 100-10 CAPP دانمارک

11 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
سمپلر 1000-100 capp دانمارک
ناموجود
سمپلر 1000-100 capp دانمارک

11 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
سمپلر 100-10 Eppendorf  آلمان
ناموجود
سمپلر 100-10 Eppendorf آلمان

11 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
سمپلر 1000-100 eppendorf المان
ناموجود
سمپلر 1000-100 eppendorf المان

11 تومان

-
1 2