محصولات این بخش:
مرتب سازی بر اساس   تعداد نمایش:
1 2 3
حالت نمایش
-
-
گنج کارت 0
مقایسه
هموگلوبین متر
موجود
هموگلوبین متر

11 تومان

-
-
گنج کارت 0
مقایسه
دستگاه بیلی روبین متر پوستی
جدید
موجود
دستگاه بیلی روبین متر پوستی

11 تومان

-
-
گنج کارت 0
مقایسه
میکروتوم انجمادی مدل yd-2235
موجود
میکروتوم انجمادی مدل yd-2235

11 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
میکروتوم دستی  MH-733
موجود
میکروتوم دستی MH-733

11 تومان

-
-
گنج کارت 0
مقایسه
میکروتوم روتاری مدل YD-1508A
موجود
میکروتوم روتاری مدل YD-1508A

11 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
میکروتوم انجماد سریع مدل YD-315
موجود
میکروتوم انجماد سریع مدل YD-315

11 تومان

-
گنج کارت 0
مقایسه
میکروتوم انجمادی مدل YD_1900
موجود
میکروتوم انجمادی مدل YD_1900

11 تومان

-
1 2 3